Data, Mobiliteit, en de Toekomst van Ons Verkeer

9 oktober 2023

In juni werd een belangrijke mijlpaal bereikt: de koppeling met het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) platform is operationeel! Dit betekent dat de gegevens van ons “My Cycle Traffic” SAAS platform nu kunnen worden gedeeld met het NDW. Een grote stap vooruit in het begrijpen en beheren van ons wegverkeer. Maar wat betekent dit voor u als gebruiker?

 

Een Betere Kijk op Verkeer

Met deze operationele koppeling krijgen gebruikers toegang tot meetgegevens van andere systemen, wat resulteert in een nog completer overzicht van verkeersmetingen. Via het open data platform Dexter kunnen fietstellingen worden bekeken op talloze meetpunten in Nederland. Hoewel er al veel filtermogelijkheden zijn om gegevens te bekijken, ontbreken nog weersinvloeden en informatie over het soort (fiets)voertuig. Ook zijn nog niet alle gemeenten aangesloten, maar het geeft al een goede indruk van de mobiliteitsmetingen in Nederland.

Een Platform voor de Toekomst

Sommige gemeenten streven naar hun eigen platform en willen tegelijkertijd gekoppeld zijn aan het NDW. Een interessant voorbeeld hiervan is te vinden in Lissabon, waar een partner verantwoordelijk is voor het beheren van de technische installaties en dit aan de overheid aanbiedt. In de komende periode wordt onderzocht hoe we voertuigmetingen, niet alleen van onze eigen hardware, kunnen integreren in ons platform “My Cycle Traffic” voor elke aangesloten gemeente. Ook onderzoeken we hoe gemeenten zelf het platform kunnen beheren in samenwerking met de beheerders van de infrastructuur. De vraag die rijst, is of deze gegevens centraal of decentraal moeten worden beheerd, of misschien zelfs beide.

Een Nieuwe Visie op Mobiliteit

Nu we het hebben over mobiliteit, is het tijd om na te denken over een nieuwe benadering van reizen. Het verkeer staat onder druk, files nemen weer toe, en het openbaar vervoer kan de vraag niet aan. Willen we ons land bereikbaar en leefbaar houden, dan moeten we reizen anders gaan bekijken. Snelheid is belangrijk, maar duurzaamheid, kosten en milieueffecten moeten eveneens een rol spelen in onze keuzes. Waarom de auto nemen als je de fiets kunt pakken of een deelauto kunt gebruiken? Waarom niet op een ander moment naar het werk gaan, wanneer de drukte is verminderd?

De Rol van Data in de Mobiliteitstransitie

Data is de sleutel tot deze mobiliteitstransitie. Het is de grondstof voor toepassingen en diensten in ons hele mobiliteitssysteem. We kunnen zien waar het vastloopt en welke alternatieven er zijn, op elk moment van de dag. Het enige probleem is de versnippering van gegevens, lokaal en per type vervoer.

Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteit (NTM) heeft als doel om alle mobiliteitsdata in Nederland op één plek te verzamelen, beschikbaar te stellen, bruikbaar te maken en betrouwbaar te houden. Dit doen we niet alleen, maar samen met partners die expertise hebben op dit gebied. Samen hebben we een waardevolle troef in handen.

De toekomst van mobiliteit ligt in onze handen, en data speelt hierin een cruciale rol. Samen met u en onze partners kunnen we werken aan een bereikbaar, leefbaar, duurzaam en efficiënt mobiliteitssysteem voor iedereen. Laten we de toekomst van mobiliteit samen vormgeven!

Wilt u meer weten over onze oplossing?
Wilt u meer weten over onze oplossing?

Nieuws