Signum

Met de Signum kunt u data genereren om vragen te beantwoorden als;

  • hoeveel fietsen rijden er per richting, per dagdeel, per dag, per week, per maand;
  • hoeveel fietsen rijden er in de ochtend -en avondspits;
  • hoeveel fietsen, e-bikes en snorfietsen en bromfietsen rijden er op het fietspad aan de hand van snelheden.

De Signum meet werkelijke data van voertuigen op fietspaden zonder toepassing van algoritmen

De Signum is een contactloos fiets-tel meetsysteem en genereert werkelijke data, van voertuigen op fietspaden zonder toepassing van algoritmen, met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, ook in de spitsuren.

Geen ruis van andere voertuigen

De Signum kan zeer gericht worden afgesteld, wat ongewenste data rondom de meetlocatie voorkomt.

Semi-permanente toepassing

Met de Signum kunt u op door u gewenste locaties (semi)-permanent fiets-tel metingen laten verrichten.

Duurzame energievoorziening

Alle Signums worden voorzien van energie via zonnepanelen.

De gegenereerde fietsdata kan automatisch worden geüpload naar het Nationaal Toegangspunt Fietsdata van NDW. 

Wilt u meer weten over onze oplossing?