Disclaimer

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, en teksten zijn beschermd door auteurs -en databankrechten. Deze rechten berusten bij Multisensors BV. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan voor commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Multisensors BV.

Ook is het niet toegestaan het beeldmerk van Multisensors B.V. zonder schriftelijke toestemming van Multisensors B.V. voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Ondanks onze zorg voor een juiste weergave van de informatie op de site kan het gebeuren dat informatie die op de site wordt geplaatst toch onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt telkens aangevuld en aangepast. Multisensors B.V. heeft te allen tijden het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder bekendmaking door te voeren.

Multisensors B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, dat voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met de website www.Multisensors.nl. Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van www.Multisensors.nl

Privacy

Multisensors B.V. gaat zeer zorgvuldig en voorzichtig met uw persoonsgegevens om. Wij beheren de gegevens zelf en stellen dit nooit aan derden ter beschikking.

Wij bewaren uw emailadres en NAW gegevens wanneer u een contactformulier verstuurt.

Cookies

Op deze internetsite gebruiken wij cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.