Meer fietsen en minder auto’s draagt bij aan klimaat- en energiedoelstellingen, heeft een positief effect op de luchtkwaliteit, maakt een stad groener, rustiger, gezonder en veiliger. Daarnaast neemt een fiets weinig ruimte in. De fiets kan derhalve de oplossing zijn voor zowel de groeiende problemen op het gebied van natuur, milieu en klimaat, als voor het probleem dat er in de binnensteden steeds minder ruimte is.

MultiSensors stelt overheden in staat om de benodigde betrouwbare werkelijke data rond fietsgedrag op fietspaden te verzamelen.

Voetgangers én voertuigen meten

Naast het belang van het meten van fietsmobiliteit, is het meten van voetgangers even belangrijk. Echter blijft het nauwkeurig kwantificeren van voetgangermobiliteit een uitdaging en zijn voetgangers een blinde vlek zijn in cijfers en statistieken binnen steden en gemeentes.

De Signum van MultiSensors is multi-inzetbaar en kan zowel fietsmobiliteit als voetgangermobiliteit meten en stelt daardoor overheden in staat om live betrouwbare data te meten.

Steeds drukkere fietspaden en een toenemend aantal soorten voertuigen met een diversiteit aan snelheden dat gebruik maakt van fietspaden – zoals e-bikes, bakfietsen, racefietsen en speedpedelecs – maken fietspaden onveilig. Herinrichting en uitbreiding van het fietspadennetwerk kan de oplossing bieden. Daarvoor zijn gegevens nodig over het gebruik van fietspaden: waar is het op welke tijdstippen te druk en te gevaarlijk. Om te komen tot een efficiënt en effectief mobiliteitsplan is het noodzakelijk dat de gegevens waarop overheden hun uitbreidingsplannen baseren reëel, nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

Maximale flexibiliteit en gebruik kunnen maken van state-of-the-art producten en diensten zonder deze aan te hoeven schaffen. Een totaalpakket waar u maandelijks gebruik van kunt maken. U bent flexibel en volledig ontzorgd. Multisensors zorgt ervoor dat de Signums 24/7 actief zijn, onderhouden worden en optimaal presteren.

Multisensors werkt volgens strenge richtlijnen met betrekking tot de kwaliteitscontrole. Iedere Signum wordt pas in gebruik genomen als de radar succesvol alle testen heeft doorstaan op de kwaliteitsafdeling van het productiebedrijf.

U kunt op ieder gewenst moment van achter uw bureau of via een tablet de door middel van een web-based interface verzamelde data in rapportagevorm bekijken en downloaden, CSV bestanden downloaden en uw data en locaties zelf beheren.