Langere afstanden met E-bike

De belangstelling voor de e-bike is in twaalf jaar enorm gestegen. Van 6% aandeel in de totale fietsverkoop in 2007 nam de verkoop van de e-bike toe tot een aandeel van maar liefst 42% van de nieuwe fietsen die gekocht werden in 2019. De Corona pandemie en de bijbehorende maatregelen zijn een enorme stimulans geweest voor de verkoop van e-bikes. In mei 2020 werden maar liefst 58.000 nieuwe e-bikes gekocht, wat een stijging was van 38% ten opzichte van 2019. Dit is goed nieuws want de e-bike maakt langere afstanden fietsen eenvoudiger, waardoor de drempel om deze afstanden voor woon-werkverkeer te willen fietsen lager is.

Het overheidsinitiatief ‘Tour de Force’ dat in 2017 van start is gegaan heeft als doel het fietsen aantrekkelijker te maken en slimme oplossingen te vinden voor de bijbehorende uitdagingen. De fietsagenda bestaat uit acht thema’s waarvan een thema ‘specifieke fietsdoelgroepen’ betreft. Tot de specifieke doelgroepen behoort de woon-werkverkeer fietser. Bijna vijftig procent van de werknemers die binnen een straal van 7,5 kilometer van hun werk wonen, gaat nu nog met de auto naar het werk. De overheid stimuleert werkgevers om te zorgen voor goede fietsvoorzieningen en om een kilometervergoeding te geven voor fietsers, zodat deze werknemers vaker de fiets pakken. Door de komst van de e-bike is deze straal van 7,5 kilometer uit te breiden naar 15 kilometer, wat het aantal werknemers dat op de fiets naar het werk zou kunnen komen flink vergroot.

Wilt u meer weten over onze oplossing?