Werkelijke data noodzakelijk

Gemeenten en provincies zien de fiets als een oplossing voor zowel de groeiende problemen op het gebied van gezondheid, milieu en klimaat als voor het probleem dat er binnen de steden steeds minder ruimte is. Zij staan voor de taak om naast het stimuleren van het gebruik van de fiets, de bereikbaarheid te vergroten door een optimaal en veilig fietspadennetwerk aan te leggen, te onderhouden en uit te breiden. Om de juiste beslissingen te nemen hebben zij behoefte aan betrouwbare data over het fietsgedrag en de fietsstromen van de inwoners in hun regio.

Op verschillende manieren kan data verzameld worden over het gebruik van fietspaden. Multisensors merkt dat overheden vooral geïnteresseerd zijn in het fietspadengebruik tijdens de spitsuren, wanneer grote groepen voertuigen met verschillende snelheden over het fietspad gaan. Dit zijn de momenten waarop de kans op onveilige situaties het grootst is.

Met de ontwikkeling van de Signum heeft Multisensors zich gefocust op het realiseren van metingen met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, ook in de spitsuren. De Multisensors Signum genereert werkelijke en nauwkeurige data van voertuigen op fietspaden zonder enige toepassing van algoritmen.

Wilt u meer weten over onze oplossing?