Te smalle fietspaden

In de afgelopen decennia heeft de overheid het fietsen bevorderd en dan met name als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. Meer fietsen en minder auto’s draagt bij aan klimaat- en energiedoelstellingen, heeft een positief effect op de luchtkwaliteit, maakt een stad groener, rustiger, gezonder en veiliger. Daarnaast neemt de fiets weinig ruimte in. De fiets kan derhalve de oplossing zijn voor zowel de groeiende problemen op het gebied van natuur, milieu en klimaat als voor het probleem dat er binnen de steden steeds minder ruimte is.

Toch is de aanpassing van de  infrastructuur die deze toename van voertuigen op fietspaden het hoofd kan bieden achterwege gebleven. Op dit moment kent Nederland 6200 kilometer aan fietspaden, waarvan 80% niet is berekend op grote groepen voertuigen op fietspaden. Over het algemeen zijn deze fietspaden te smal. Het gevolg hiervan is een toename aan onveilige situaties, met name in de spitsuren wanneer grote groepen voertuigen de fietspaden gebruiken. Daarnaast zijn niet alleen de grotere hoeveelheden fietsen het probleem, maar ook de diversiteit aan voertuigen met verschillende snelheden op fietspaden; denk hierbij aan de e-bike, speedpedelec, bakfiets, bezorgfiets etc. Overheden en gemeenten investeren momenteel fors in de optimalisatie van de fietsinfrastructuur en zoeken naar oplossingen voor de diversiteit aan voertuigen op de fietspaden.

Wilt u meer weten over onze oplossing?