i-Signum

De i-Signum wordt ingezet ten behoeve van een betere doorstroom op fietspaden.

Dit wordt gerealiseerd door de i-Signum te koppelen aan het TLEX/UDAP dataplatform van Monotch dat communicatie tussen verkeerslichten en weggebruikers bewerkstelligt.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Vóór de iVRI (fietsverkeerslicht) wordt de i-Signum geïnstalleerd. De i-Signum detecteert met een hoge nauwkeurigheid het aantal, tijdstip, snelheden en richting van de voertuigen die op het fietspad rijden. De detectie-data wordt vervolgens omgezet naar CAM-data en gekoppeld aan het TLEX/UDAP dataplatform van Monotch. Dit platform staat direct in verbinding met het fietsverkeerslicht en kan er voor zorgen dat deze prioriteit geeft aan fiets pelotons. Hoe meer voertuigen er op het fietspad gesignaleerd worden hoe meer prioriteit het verkeerslicht gegeven kan worden.

Door het inzetten van i-Signum op de juiste locaties, betekent dit geen opstoppingen, maar juist een betere doorstroom op de fietspaden. Dit is veiliger voor fietsers, voorkomt ergernis door lange wachttijden voor fietsstoplichten en de fietser komt sneller aan op zijn bestemming.

Met de i-Signum plus kunt u tevens permanente fiets-telmetingen laten verrichten om vragen te beantwoorden als;

  • hoeveel fietsen rijden er per dagdeel, per dag, per week, per maand;
  • hoeveel fietsen rijden er in de ochtend -en avondspits;
  • hoeveel fietsen, e-bikes en snorfietsen en bromfietsen rijden er op het fietspad aan de hand van snelheden.

De i-Signum meet één richting. De gegenereerde fietsdata kan automatisch worden geüpload naar het Nationaal Toegangspunt Fietsdata van NDW.


De i-Signum meet werkelijke data van voertuigen op fietspaden zonder toepassing van algoritmen

De i-Signum is een contactloos fiets-tel meetsysteem en genereert werkelijke data, van voertuigen op fietspaden zonder toepassing van algoritmen, met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, ook in de spitsuren.


Geen ruis van andere voertuigen
De i-Signum kan zeer gericht worden afgesteld, wat ongewenste data rondom de meetlocatie voorkomt.

Wilt u meer weten over onze oplossing?

Partner

Adres
Zuideindsestraat 76
4921 XN Made

Telefoon: +31 (0)88 71 20 800
Email: info@monotch.com

Monotch richt zich op het slim, veilig en duurzaam maken van mobiliteit in Europa door data, services en transacties met elkaar te verbinden. Om dit te bereiken, ontwikkelt en realiseert het bedrijf Smart Mobility Platforms.

Monotch heeft ruime ervaring als ‘data makelaar’ van parkeer- en openbaar vervoer – data en het ontsluiten van mobiliteitsdata uit verkeersregelinstallaties en andere wegkantsystemen voor service providers, automotive industrie, wegbeheerders, hulpdiensten en uiteindelijk de weggebruiker.