De toekomst van veilige fietspaden

9 oktober 2023

Het toenemende gebruik van fietspaden in Nederland, met name in stedelijke gebieden zoals Amsterdam, en de evolutie van fietsverkeer veroorzaakt door de introductie van e-bikes, benadrukken de noodzaak voor een robuuste en veilige fietsinfrastructuur. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) heeft een vitale rol gespeeld in het ontwikkelen van richtlijnen en het delen van kennis ter bevordering van veilig weggebruik. In de bredere context wordt gekeken naar hoe de aanpak van risico’s, snelheidsbeheersing, en gedetailleerde normen, zoals voorgesteld door CROW publicaties, bijdragen aan de veiligheid op de fietspaden.

Richtlijnen en Snelheidsmanagement

Het SPV heeft gedetailleerde rapport ontwikkeld, die inzicht biedt in wat ‘voldoende veilig’ fietspaden inhouden. (Het SPV rapport is hier te vinden). Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de breedte van het fietspad en de capaciteit met betrekking tot het aantal passanten tijdens spitsuren maar ook naar de snelheden van fietsers. De opkomst van e-bikes heeft een disbalans veroorzaakt tussen de snelheden van traditionele fietsen en elektrisch aangedreven varianten. In Amsterdam, waar op bepaalde locaties tot wel 17.636 fietsers en bromfietsers per dag passeren, is er een zichtbare toename van fietsers die snelheden van boven de 30 km/u hanteren. Hieruit rijst de vraag: is het tijd voor snelheidsbeperkende maatregelen, waarschuwingsborden of zelfs handhaving om de veiligheid te waarborgen?

CROW’s Bijdrage en Breder Perspectief

Het document van SPV maakt gebruik van enkele inzichten uit CROW publicaties, waarbij specifieke normen en schema’s worden vermeld die aangeven welke breedte een fietspad moet hebben, afhankelijk van het aantal passanten in de spits in één of twee richtingen. Dit gedetailleerde niveau van specificatie biedt een technische basis voor veiligheidsnormen en het ontwerp van fietspaden. (Het CROW rapport is hier te vinden).

Risicogestuurde Aanpak voor Implementatie

Ondanks de beschikbaarheid van deze richtlijnen, was er in het vorige jaar nog werk aan de winkel; ongeveer 31% van de gemeenten had nog geen risicoanalyse uitgevoerd, die essentieel is voor het verkrijgen van subsidie uit de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Een expertteam van Antea Group en Arup heeft ervaringen en expertise gedeeld met verschillende instanties om de gemeenten te ondersteunen in het opstellen van deze risicoanalyses en het implementeren van de risicogestuurde aanpak in het verkeersveiligheidsbeleid.

Samen op weg naar Veiligheid

De balans tussen het handhaven van snelheden, het aanbieden van voldoende veilige infrastructuur, en het implementeren van een risicogestuurde aanpak vormt een complexe uitdaging. In de evolutie naar veiligere fietspaden worden bijdragen en feedback van burgers bijzonder gewaardeerd. Wat is uw visie op de ontwikkeling van onze fietspaden en wegen?

Uw mening telt in dit dialoog!  Laat weten wat uw inzichten zijn via onze LinkedIn, zodat we samen verder kunnen bouwen aan een veilige en toegankelijke fietsinfrastructuur voor iedereen. Neem voor meer informatie contact met ons op of download onze documenten om meer te leren over onze oplossing in veilig fietsverkeer.

Wilt u meer weten over onze oplossing?
Wilt u meer weten over onze oplossing?

Nieuws