Worden snelheidsmonsters op fietspaden aangepakt?

2 april 2024

De snelle opmars van e-bikes, fatbikes, cargobikes, speed pedelec’s heeft geleid tot een significant verschil in snelheid tussen de traditionele fiets en zijn elektrisch aangedreven tegenhangers. Snelheden op fietspaden voldoen inmiddels regelmatig niet meer aan de gedetailleerde normen voor een robuuste en veilige fietsinfrastructuur, zoals voorgesteld door het CROW. Voor wie het niet weet: CROW staat voor het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Dat zou eigenlijk afkorten naar CROGWWV, maar laten we het eenvoudig houden.

 

Het Antwoord van CROW op Nieuwe Uitdagingen

CROW speelt een cruciale rol bij het bedenken van oplossingen voor vraagstukken rondom infrastructuur, openbare ruimte, en verkeer en vervoer. Binnen deze organisatie bevindt zich het CROW-Fietsberaad, het hart van fietsbeleid voor Nederlandse overheden. Het rapport van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) geeft een breed perspectief op hoe risicobeheersing, snelheidscontroles, en de normen zoals voorgesteld door CROW bijdragen aan veiligere fietspaden. (Het SPV rapport is hierte vinden)  

Hoe reageert CROW op deze veranderende factoren? Welke oplossingen brengt het CROW naar voren? En zijn onze huidige fietspaden nog wel opgewassen tegen de nieuwe golf van elektrische voertuigen? Met name de fatbike maakt headlines; dit type fiets kan immers opgevoerd worden tot snelheden van 50 km/u, terwijl de wettelijke limiet op 25 km/u ligt.

 

Initiatieven voor Snelheidsbeheersing

De politie, samen met fabrikanten van bijvoorbeeld fatbikes, staat niet stil bij deze ontwikkelingen. Zo heeft de politie in Amsterdam recent een geavanceerde rollerbank in gebruik genomen die ook fatbikes, speed pedelecs en andere elektrische fietsvarianten kan toetsen op hun snelheid. Dit apparaat heeft al geleid tot de eerste boetes voor wie te snel rijdt—en die boetes zijn niet mals: 290 euro per overtreding. Meerdere regio’s zullen deze rollerbank in gebruik gaan nemen, maar waar zet je ze in? 

 

Verantwoordelijkheid bij Wederverkopers en Uitbreiding naar E-bikes

Fabrikanten als Brekr, Phatfour, doppio, en Knaap nemen ook stappen om het illegaal opvoeren van hun voertuigen tegen te gaan. Wederverkopers die meewerken aan het opvoeren van fatbikes, of dit niet melden, riskeren het verlies van het recht om deze merkfietsen te verkopen. Er is ook een groeiende oproep om vergelijkbare regels toe te passen op e-bikes met dunnere banden. Daarnaast pleiten tientallen gemeentes voor strengere regelgeving rondom opgevoerde fatbikes, wat de noodzaak onderstreept om actie te ondernemen tegen dit probleem.

 

Experimenten voor Veiligere Fietspaden

In Amsterdam is er een innovatief experiment gaande dat mogelijk maakt dat bij e-bikes de elektrische trapondersteuning wegvalt en automatisch begrensd wordt tot een snelheid van 15 km/u in bepaalde zones. Dit vereist actieve samenwerking van fabrikanten en kan een significante stap voorwaarts betekenen voor de veiligheid op de fietspaden.

 

Het Belang van Gedegen Metingen

Om de veiligheidsuitdagingen op fietspaden doeltreffend te adresseren, is inzicht in de locatie en timing van overtredingen essentieel, evenals een begrip van gebieden met de meeste overlast. Dit vraagt om uitgebreide metingen van snelheid, richting, locatie, het aantal gebruikers, en de exacte momenten van verkeersovertredingen. Hier biedt MultiSensors met hun expertise waardevolle ondersteuning. Met de Signum hebben we een effectieve oplossing voor het vastleggen van deze gegevens, ook tijdens specifieke situaties zoals pelotonvorming. Het platform My Cycle Traffic gebruikt deze data om belangrijke inzichten te verschaffen aan alle aangesloten partijen. Deze inzichten dragen bij aan het verbeteren van de veiligheid op fietspaden en kunnen helpen bij het nemen van beslissingen over mogelijke aanpassingen aan de infrastructuur. Alle informatie over onze producten vind je in onze whitepaper.

 

Wilt u meer weten over onze oplossing?
Wilt u meer weten over onze oplossing?

Nieuws