Terugblik op het Mobility Congres 2023: De Toekomst van Mobiliteit en Fietstellingen

9 oktober 2023

Op 8 juni was Eindhoven het bruisende decor van het Mobility Congres 2023. De gemeente Eindhoven fungeerde als gastheer en talloze sprekers deelden hun visie over de toekomst van mobiliteit. Van de Fietsersbond tot het GVB, de NS tot verschillende bedrijven, consultants en gemeenten; allen leverden hun bijdrage aan deze inspirerende dag. Een van de hoogtepunten was de inleidende toespraak van Geert Kloppenburg, een expert op het gebied van innovatie en mobiliteit, die zijn visie op de toekomst van mobiliteit presenteerde. Als bonus trakteerde hij de aanwezigen op een exemplaar van zijn boek “De Gulden Snelweg,” dat hij samen met Marc Buiter heeft geschreven.

Wij mogen dit boek namens Geert Kloppenburg ook aan onze lezers aanbieden via zijn website. In “De Gulden Snelweg” belicht Kloppenburg de onlosmakelijke verbondenheid van verschillende vervoerssystemen en deelt hij zijn ideeën over hoe mobiliteit op vernieuwende wijze vormgegeven kan worden. Hoewel dit boekje niet specifiek ingaat op fietstellingen en de analyse daarvan, zien wij het als een essentieel onderdeel van een alomvattende visie op mobiliteit.

Tijdens het congress deelde Kloppenburg zijn boek ‘’De Gulden Snelweg’ uit aan de aanwezigen. Gelukkig kunt u via onze link dit boek alsnog gratis downloaden!

Fietstellingen: Een Onderbelicht Aspect van Mobiliteit

In het licht van de toekomstige mobiliteitsvisie en -aanpak, zijn verkeersveiligheid en investeringen in infrastructuur van cruciaal belang. Echter, stellen wij de vraag of fietstellingen voldoende aandacht krijgen in het bredere gesprek over fietsgebruik. Vaak wordt de keuze voor het type fietstelling (zoals met een telslang, lus, radar/lidar, of handmatig) niet bewust genomen. Ook de duur van de tellingen kan variëren. Tijdelijke tellingen bieden vaak onvoldoende inzicht in weersinvloeden of veranderingen in snelheid en type voertuigen.

In veel grotere steden worden permanente metingen uitgevoerd, waardoor er tijdig kan worden bijgestuurd. Juist nu we het fietsen willen stimuleren, worden tellingen echter steeds belangrijker. Ze dienen als nulmetingen waardoor investeringen in fietsinfrastructuur op een permanente basis kunnen worden geëvalueerd en aangepast.

MultiSensors is van plan om nog meer advies te geven over welke toepassing van fietstellingen het beste resultaat oplevert in verschillende situaties. Wij nodigen u uit om bij ons te informeren welke toepassing het meest geschikt is voor uw behoeften en welk budget hieraan verbonden is.

Uw Mening Telt!

Nu is het uw beurt om deel te nemen aan het gesprek. Wat is uw mening over de manier waarop fietstellingen worden uitgevoerd en geanalyseerd? Wij geloven dat uw inzichten van onschatbare waarde zijn bij het vormgeven van de mobiliteit van de toekomst. Samen kunnen we werken aan veiligere en efficiëntere vervoerssystemen die de levens van mensen verbeteren en bijdragen aan een duurzamere samenleving. Laat ons weten wat u denkt en laten we samen een positieve impact creëren!

Wilt u meer weten over onze oplossing?
Wilt u meer weten over onze oplossing?

Nieuws