Fietssnelwegen; Wat levert het op

9 juli 2021

Nu steeds meer mensen een e-bike aanschaffen, zal de fietssnelweg op relatief korte termijn op grote schaal toegepast worden. De verwachting is dat de fietssnelweg de drempel om met de fiets of e-bike naar het werk te gaan een flink stuk verlaagt. Door de combinatie fietssnelweg en e-bike is een woon-werkafstand van vijftien kilometer goed te overbruggen.

Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng heeft het rapport ‘Fietssnelwegen; Wat levert het op’ opgesteld over de effecten van snelle fietsroutes. Een aantal conclusies zijn natuurlijk open deuren, zoals ‘fietsen is beter voor de gezondheid dan de auto nemen’. Maar er stonden ook wat interessante nieuwtjes in.

Economisch effect

In 2013 presenteerde de Fietsersbond ‘De Toekomstagenda Snelfietsroutes’. De ambitie was om tot 2025 in totaal 675 kilometer aan snelfietsroutes aan te leggen. Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng heeft op basis van deze toekomstagenda berekend wat de fietssnelwegen economisch opleveren. Bij de berekeningen paste het bureau het nationaal multimodaal verkeersmodel (NVM) toe. Het resultaat was dat elke investering van 100 miljoen euro in dit soort nieuwe fietsinfrastructuur, maar liefst 144 miljoen euro aan maatschappelijke baten oplevert. In combinatie met de e-bike, waardoor het fietsbereik groter is, kunnen de baten zelfs stijgen naar 358 miljoen euro. In 2020 was er inmiddels 500 km aan fietssnelwegen aangelegd. In 2017 was het nog nodig om fietsers te stimuleren om op de fietssnelweg te rijden door hen te belonen met cadeaus. In 2021 is dat al niet meer nodig, want Nederland kent inmiddels het gemak van de fietssnelwegen en maakt er graag gebruik van voor woon-werk verkeer.

Effect op het milieu

Wanneer veel mensen er door de komst van snelle fietsroutes van overtuigd raken om voor de korte en middellange afstand de fiets te gaan pakken in plaats van de auto, zal dit een flinke invloed hebben op de files. Daardoor leveren fietssnelwegen indirect een reductie van de uitstoot van CO2 en fijnstof en een beperking van de geluidsoverlast op.

Wilt u meer weten over onze oplossing?
Wilt u meer weten over onze oplossing?

Nieuws