Meer medewerkers op de fiets

18 februari 2020

Tour de Force vraagt rijksoverheid, provincies en gemeenten om meer prioriteit te geven aan het stimuleren van het fietsgebruik door medewerkers. De redenen die de overheid geeft zijn als volgt:

 • fietsen maakt mensen mobieler en is gezond: dertig minuten fietsen is dertig minuten bewegen;
 • fietsen bespaart op de ziektekosten;
 • fietsen maakt steden aantrekkelijker, groener, rustiger, gezonder en veiliger;
 • fietsen biedt vrijheid en een grotere leefomgeving en voorkomt vervoersarmoede;
 • fietsen draagt bij aan de klimaat- en energiedoelen met betrekking tot de vermindering uitstoot CO2 gassen;
 • de fiets houdt economische centra bereikbaar;
 • fietsen draagt bij aan maatschappelijke en economische belangen.

De meeste medewerkers hebben gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk andere redenen om voor de fiets te kiezen, zoals:

 • fietsen bespaart op de kosten van benzine en parkeerkosten;
 • fietsen naar werk kan de fitnessclub vervangen;
 • in de binnenstad is fietsen vaak sneller dan de auto of het OV;
 • fietsen is gezond.

Maar daarnaast hebben veel Nederlanders ook redenen om niet met de fiets te gaan zoals het slechte weer, de kinderen die eerst naar school gebracht moeten worden en de hoeveelheid bagage die mee moet. De meeste medewerkers dragen immers een flinke tas met een laptop en andere noodzakelijke spullen met zich mee.

Om medewerkers daadwerkelijk te stimuleren met de fiets naar het werk te komen, is er meer nodig dan alleen de communicatie van de redenen die de overheid geeft. Te denken valt aan een goed regenpak in het kerstpakket en kluisjes op het werk voor de laptop. Daarnaast zou een tegemoetkoming in de aanschaf van een fiets of een e-bike onderdeel uit kunnen maken van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wilt u meer weten over onze oplossing?
Wilt u meer weten over onze oplossing?

Nieuws