Met Mobiliteitstransitie naar Smart City mobiliteit

12 februari 2021

Veel gemeenten streven ernaar om een Smart City te worden. Dat betekent dat er een grotere rol is weggelegd voor slimme informatietechnologie en het Internet of Things. Deze informatietechnologie maakt gebruik van sensoren om zelf dingen waar te nemen en daar vervolgens actie op te ondernemen. Het doel is de leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en het welzijn van een stad, dorp, gemeente te vergroten. Deze aspecten staan niet los van elkaar: op het gebied van mobiliteit spreekt men van een mobiliteitstransitie waarbij bij het bereikbaar houden van de stad, ook rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid. In een Smart City zorgen slimme stoplichten, sensoren en camera’s voor een optimale doorstroming van het verkeer met als gevolg een betere bereikbaarheid en toch minder files en een betere luchtkwaliteit.

Den Haag wordt net als andere steden geconfronteerd met groei en daardoor een stijging van de verkeersdrukte en steeds minder ruimte in de binnenstad. Om tot oplossingen te komen voor de toekomst, moet de gemeente anders gaan kijken naar en omgaan met mobiliteit. De gemeente noemt dit ‘mobiliteitstransitie’: mobiliteit Smart City-proof maken door te kijken naar de onderlinge samenhang van bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Ten eerste gaat de gemeente vervoer dat zuinig omgaat met de ruimte, zoals de fiets, stimuleren. Ten tweede zet de gemeente met de Haagse Mobiliteitstransitie in op het digitaal op elkaar laten aansluiten van mobiliteitsdiensten en manieren van vervoer. Daarnaast kijkt de gemeente naar een transitie van bezit naar gebruik van vervoersmiddelen. In de praktijk betekent dit dat de gemeente werkt aan het aanbieden van goed OV in combinatie met het delen van fietsen, auto’s en scooters. Het resultaat van deze mobiliteitstransitie is dat de mogelijkheden voor mensen om zich te verplaatsen groter en eenvoudiger worden.

Multisensors hanteert met zijn producten het ‘ van bezit naar gebruik ‘ principe. Voor het genereren van data omtrent voertuigen op de fietspaden hoeft men niets aan te schaffen, maar voor de gewenste meetperiode betaalt men een maandelijks bedrag en is men 24/7 ontzorgd.

Wilt u meer weten over onze oplossing?
Wilt u meer weten over onze oplossing?

Nieuws