Veilige fietspaden, lokale aanpak

26 januari 2021

In het afgelopen decennium heeft de overheid het fietsen flink gestimuleerd. Fietsen heeft een positief effect op de luchtkwaliteit, vermindert files, veroorzaakt minder ruimteproblemen in binnensteden, vergroot de leefbaarheid en het draagt bij aan de economie.  Maar fietsers zijn kwetsbaar. De toegenomen drukte op de fietspaden in combinatie met de diversiteit aan voertuigen met verschillende snelheden, veroorzaakt  onveilige verkeersituaties en gevaarlijke fietspaden. Daarom gaat de overheid aan de slag met het veiliger maken van de fietsinfrastructuur.

In december 2020 heeft het Rijk 165 miljoen euro ter beschikking gesteld aan provincies en 188 gemeenten om onveilige verkeerssituaties, waaronder fietspaden, veiliger te maken. In de komende tien jaar is voor dit doel in totaal een half miljard euro beschikbaar. Het Rijk stelt wel als voorwaarde dat gemeenten en provincies hetzelfde bedrag investeren. Desondanks helpt deze stimulans gemeenten en provincies om flink aan de slag te gaan met onder andere het aanpakken van te smalle fietspaden. Iedere gemeente heeft daarbij een eigen, lokale aanpak. Om de infrastructuur veiliger te maken heeft Rotterdam bijvoorbeeld een innovatief rekenmodel ontwikkeld om op basis van data de verkeersveiligheid in kaart te brengen. Dit rekenmodel voorspelt de kans op onveilige situaties aan de hand van kenmerken van ongevallen, de weg, de omgeving en het verkeer. Deze feitelijke gegevens combineert de gemeente met input van bewoners over waar zij een verkeerssituatie als onveilig ervaren. Aan de hand van dit totaalbeeld pakt de gemeente de infrastructuur aan.

Multisensors merkt dat de gemeenten met de veiligheid van fietspaden aan de slag gaan. Gemeenten vragen ons regelmatig om nauwkeurige fietsdata te genereren op plaatsen waar de drukte groot is. Zo krijgen zij inzicht in fietsstromen en weten ze wat er op die locaties werkelijk gebeurt.

Wilt u meer weten over onze oplossing?
Wilt u meer weten over onze oplossing?

Nieuws