Behoefte aan kortstondige fietstellingen

23 november 2020

De fiets staat in het middelpunt van de belangstelling. Door de toenemende drukte in binnensteden en op toegangswegen, gecombineerd met nieuwe fietsvormen als de e-bike en de speed pedelec, nemen mensen steeds vaker de fiets. De steeds drukkere fietspaden vereisen een eigen verkeersmanagement en een uitbreiding van het fietspadennetwerk.

Om hun beleid nauwkeurig af te stemmen op het werkelijke dagelijks gebruik van de fietspaden, hebben gemeenten en provincies behoefte aan nauwkeurige werkelijke fietsdata en het liefst van meerdere locaties. Op diverse meetlocaties is een permanent fietstelmeetsysteem geïnstalleerd. Daarnaast maken overheden gebruik van veldwerkers die voor een korte periode van enkele uren handmatige fietstellingen verrichten om zo toch enige fietsdata op andere locaties te genereren.

De vraag naar zulke tijdelijke locatiemetingen groeit. Naast de behoefte aan inzicht in fietsdata van meerdere locaties, kan bijvoorbeeld een wegomlegging en welk gevolg dit heeft voor de drukte op het fietspad een reden voor een kortstondige meting zijn.  Of gemeenten willen kortstondige fietstellingen laten verrichten om gegenereerde fietsdata over meerdere locaties te combineren met beschikbare floating data.

De Signum is een semi-permanente oplossing en kan eenvoudig ingezet worden op iedere gewenste locatie voor een korte periode. Op deze manier kan 24/7 werkelijke data verzameld worden t.a.v. het aantal voertuigen op het fietspad, de fietsrichting, snelheden en tijdstippen met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, zelfs tijdens de spitsuren.

Wilt u meer weten over onze oplossing?
Wilt u meer weten over onze oplossing?

Nieuws